Niedziela, 29 maja 2016, data aktualizacji serwisu: 13.05.2016 o godzinie 11:14
Menu przedmiotowe
Biulertyn Informacji Publicznej - BIP - BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Strona Główna Związku Międzygminnego "Czysty Region"
Serwis odwiedziło:
517.049 osób
Strona główna
Podstawowe dane

KOMUNIKAT

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały
o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013 r. i nowym wzorze deklaracji. Deklaracje będą możliwe do pobrania od 1 kwietnia 2013 r.:

  • ze strony internetowej Związku (www.czystyregion.pl),
  • w siedzibie Związku przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie- Koźlu,
  • we wszystkich urzędach miast i gmin należących do Związku,
  • w wybranych punktach w gminach członkowskich Związku.

Wychodząc naprzeciw gospodarstwom wieloosobowym Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę określającą nowe miesięczne stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W nowym systemie opłata za pierwsze 4 osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 12,50 zł od osoby miesięcznie. Opłata za piątą osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 7 zł miesięcznie, a za każdą następną 1 zł miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnychopłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 20 zł i nie będzie gradacji wysokości opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Jednocześnie przypominamy właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot
i spółdzielni oraz firmom  i instytucjom  o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru i rozliczania odpadów komunalnych. Odpady te będą odbierane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, a Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”. W nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie kierowana bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, lecz do Związku Międzygminnego „Czysty Region” na indywidualne konto przyporządkowane do każdej nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów.

 


 

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle

 

Godziny urzędowania

 

poniedziałek 700-1600
wtorek-piątek 700-1500
 
NIP: 7492045956
REGON: 160223990

Nr konta: 97 1020 3668 0000 5602 0266 3490

Członkami Związku są następujące gminy:

 
1) Cisek
2) Izbicko
3) Kędzierzyn-Koźle
4) Kolonowskie
5) Leśnica
6) Pawłowiczki
7) Polska Cerekiew
8) Reńska Wieś
9) Ujazd
10) Walce
11) Zdzieszowice
 

 
 Wykaz telefonów Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 

Sekretariat

77/ 44-611-90

Fax

77/ 44-593-14

77/ 44-611-49

Gospodarka odpadami komunalnymi, ekoedukacja, usługa dodatkowa

77/ 44-611-94

Infolinia

77/ 44-611-97

Skargi i wnioski

77/ 44-611-96

Główny specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi

77/ 44-611-95

Podinspektor ds. pracowniczych i archiwum

77/ 44-611-99

Referat ds.
wymiaru opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Kolonowskie

Ujazd

Walce

77/ 44-611-93

Cisek

Izbicko

Leśnica

Reńska Wieś

77/ 44-610-70

Kędzierzyn – Koźle

Polska Cerekiew

77/ 44-610-71

Kędzierzyn – Koźle

Pawłowiczki

Zdzieszowice

77/ 44-610-72

Stanowisko ds. wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych

77/ 44-611-98

Główny Księgowy

77/ 44-611-91

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

77/ 44-611-92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC
©-2016 Związek Międzygminny "Czysty Region". Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL